Kúpna zmluva

Číslo336/2018
Predmetkúpa 10-tich bytov v bytovom dome na Čapajevovej ul. 3 v Bratislave
Zmluvná strana 2develop BS s. r. o.
Cena1,00 €
Dátum uzavretia zmluvy26.11.2018
Dátum zverejnenia zmluvy28.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy29.11.2018

web od 2day