Zmluva o dielo

Číslo335/2018
PredmetProjektová dokumentácia pre realizáciu stavby - vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava
Zmluvná strana 2Ing.Slavomír Kelemen SK DESIGN
Cena27 360,00 €
Dátum uzavretia zmluvy04.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy04.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy05.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy20.12.2018

web od 2day