Zmluva o nájme bytu

Číslo340/2018
Predmetnájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Peter Karpaty
Dátum uzavretia zmluvy28.09.2018
Dátum zverejnenia zmluvy11.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy12.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy30.09.2021

web od 2day