Zmluva o nájme bytu

Číslo345/2018
Predmetnájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Krajačič Dušan
Dátum uzavretia zmluvy12.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy12.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy13.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2023

web od 2day