Zmluva o nájme bytu

Číslo365/2018
Predmetnájom bytu – náhradný byt v zmysle rozsudku OS
Zmluvná strana 2Zuzana Mogrovičová
Dátum uzavretia zmluvy22.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy23.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy24.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2019

web od 2day