Zmluva o nájme bytu

Číslo368/2018
Predmetnájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Oľga Řeháková
Dátum uzavretia zmluvy23.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy23.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy24.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2021

web od 2day