Petržalské poradne

Kutlíková 17, 851 03 Bratislava–Petržalka,
Prízemie, kancelária č. 001

Mediačná poradňa poskytne bezplatne konzultáciu o možnosti riešenia Vášho problému mediáciou – mimosúdnym riešením sporu.

Konzultačné hodiny:
každá nepárna streda od 13.00 do 17.00 h

Kutlíková 17, 851 03 Bratislava-Petržalka,
Prízemie, kancelária č. 001

Bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov Petržalky poskytuje JUDr. Jarmila Doleželová.

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 13.00 – 17.00 h
Streda: 9.00 – 12.00 hod.

Osuského ul. č.1/a, 851 03 Bratislava – Petržalka (Denné centrum)
Činnosť poradne je zameraná na prevenciu civilizačných chorôb.
Telefón: +421-917 426 092

Osuského ul. 1/a, 851 03 Bratislava – Petržalka, www.alonemothers.org
Poradenstvo pre osamelé matky v právnych, sociálnych a psychologických otázkach.
Telefón: +421-903 314 136

web od 2day