Verejné obstaranie – Kúpa motorového vozidla

Zákazka s nízkou hodnotou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava – zabezpečujú nasledovný výber dodávateľa:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Predmet : Kúpa motorového vozidla

Špecifikácia: Osobné motorové vozidlo – „kombi“, základná výbava, motor zážihový (prevažujúci mestský cyklus jazdy, krátke vzdialenosti)

Kritériá: Veľkosť batožinového priestoru, variabilita vnútorného priestoru, cena

Termín: December 2009

Predkladanie ponúk: elektronicky na mailovú adresu:senkirik@kzp.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šenkirik, tel.: 02 63 827 600,
v pracovné dni medzi 9.00 až 15.00 hod.

Ponuky žiadame predložiť najneskoršie do 18.12.2009 do 10.00 hod.

Vypracoval: Šenkirik

Ladislav Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

web od 2day