Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie montáže, údržby, demontáže a uskladnenia vianočného osvetlenia na sezónu 2010-2011 v mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day