Výzva na predkladanie ponúk – Poskytovateľ služieb technika BOZP a OPP, formou elektronického verejného obstarávania pre mestskú časť Bratislava–Petržalka

web od 2day