Predstavenie urbanistickej štúdie Južné mesto

Verejné predstavenie návrhu urbanistickej štúdie projektového zámeru Južné mesto Bratislava-Petržalka (Zóna AB) sa uskutoční 13. októbra 2010 (streda) od 16.00 do 19.00 h. v priestoroch kongresového centra TECHNOPOL (ul. Kutlíkova č. 17). Projektový zámer s urbanistickou štúdiou predstaví verejnosti odborne spôsobilá osoba v mene investora, spoločnosti Popper Quinlan Private s.r.o., Bratislava. Štúdia ponúka pohľad na riešenie projektového zámeru, ktorý zahŕňa občiansku vybavenosť – byty , návrhy na riešenie statickej i dynamickej dopravy, rozmiestnenie zelene, vytvorenie priestoru pre šport či kultúru. Spracovateľom návrhu urbanistickej štúdie je VPÚ DECO Bratislava a.s.

web od 2day