Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 904, 1. podlažie v bytovom dome na Vyšehradskej 25-33, vchod Vyšehradská 29, v Bratislave

web od 2day