Petržalka aj v roku 2014 bude podporovať šport, kultúru, výchovu, zdravie i vzdelávanie

Aj na takéto aktivity prispela mestská časť zo svojho rozpočtu v minulom roku formou udelenia dotácií. Celková suma 80-tisíc eur pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom.

Najviac žiadostí sa v minulom roku týkalo podpory mládeže a športu, na rozdiel od roku 2012, kedy prišlo viac žiadostí týkajúcich sa starostlivosti o seniorov, ľudí bez domova a sociálne slabých obyvateľov. Najviac dotácií teda smerovalo do projektov zameraných na rozvoj osobnosti detí a mládeže, pričom Petržalka prihliadala predovšetkým na to, aby prostriedky využité na pravidelnú a systematickú prácu s mladou generáciou. „Zo všetkých podujatí, ktoré sme podporili mi utkvela v pamäti aktivita Občianskeho združenia MUDr. Ivana Novotného, ktorý sa dlhodobo venuje pomoci ľuďom s rôznymi závislosťami. Združenie každoročne pripravuje akciu, ktorá v sebe spája šport, výchovu, vzdelávanie, sociálnu i zdravotnú pomoc. Podobné aktivity vždy rád podporím a verím, že pre organizovanie akcií sa nám podarí nájsť aj iné subjekty,“ zhodnotil petržalský starosta Bajan.

Združenia, organizácie, firmy i podnikatelia môžu mestskú časť o finančné prostriedky pre svoje aktivity požiadať aj v tomto roku, kedy má mestská časť k dispozícii prostriedky na dotácie v celkovej výške 100-tisíc eur. Podporovať chce predovšetkým projekty s trvalejšou hodnotou v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej i humanitárnej oblasti. Žiadatelia môžu mestskú časť o dotáciu požiadať v troch termínoch do 31. marca, do 30. júna a do 31. septembra. Všetky dôležité informácie, tlačivo žiadosti ako aj príslušné nariadenie mestskej časti o udeľovaní dotácií nájdu záujemcovia v rubrike Dotácie.

web od 2day