Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika

Názov Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s. r.o.
IČO 35 741 597
Adresa Kutlíkova 17, Bratislava
Druh zákazky Verejná súťaž
Predmet Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb
Predloženia ponuky 25.06.2015
Otvárania ponúk – ostatné 25.06.2015
Otvárania ponúk – kritéria 03.08.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

web od 2day