Projektová dokumentácia

Názov
IČO
Adresa
Druh zákazky Podlimitná zákazka
Predmet Projektová dokumentácia
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 09.01.2017, 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné 10.01.2017, 10:00 hod.
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day