Zasadnutie zo dňa 25. 4. 2017

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 25. apríla 2017 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolservices na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day