Kolaudačné rozhodnutie – objekt a prevádzkový súbor SO-2-G 02 Trafostanica /TS-SPORT/, PS-2-01 Trafostanica – súčasť stavby SPORT & RETAIL PARK SLNEČNICE – JUŽNÉ MESTO

web od 2day