Kancelárske potreby

Názov Tibor Varga TSV PAPIER
IČO 32627211
Adresa Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Druh zákazky Zákazka podľa § 110
Číslo obstarávania 8327/2018/RVO
Predmet Kancelárske potreby
Celková suma 7 399,98 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 21.09.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day