Monitory, HW firewall a spotrebný materiál

Názov Gratex International, a.s.
IČO 3574 3468
Adresa Galvaniho ul. 17/C , 82104 Bratislava, Slovenská republika
Druh zákazky Elektronický Kontraktačný Systém – tovar, služba
Číslo obstarávania 8627/2018
Predmet Monitory, HW firewall a spotrebný materiál
Celková suma 69 500 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 05.10.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day