Revitalizácia ihriska na Haanovej ul.

Názov Pittel + Brausewetter s.r.o.
IČO 35 943 653
Adresa Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8872/2018/RVO
Predmet Revitalizácia ihriska na Haanovej ul.
Celková suma 26 434,30€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.10.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 11.10.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day