SW Licencie pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka

Názov Gratex International, a.s.
IČO 3574 3468
Adresa Galvaniho ul. 17/C , 82104 Bratislava, Slovenská republika
Druh zákazky Elektronický Kontraktačný Systém – tovar, služba
Číslo obstarávania 9788/2018
Predmet SW Licencie pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka
Celková suma 13 737,60 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 23.11.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day