Dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie exkrementy

Názov 2 Zet s.r.o.
IČO 36676705
Adresa Rastislavova 326, Lužianky 951 41
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 4787/2019/RVO
Predmet Dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie exkrementy
Celková suma 25 000 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29.04.2019
Poznámka
Predloženia ponuky 29.04.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day