Upratovanie a čistenie v Petržalskej plavárni

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 4793/2019/RVO
Predmet Upratovanie a čistenie v Petržalskej plavárni
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 30.04.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day