Kolaudačné rozhodnutie – objekty SO 12.1.3 Prípojka VN (pre TS-B1-A.III), PS 12.2.3 Trafostanica TS-B1-A.III, SO 12.3.5 NN rozvody (pre objekt A.III) stavby Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka

web od 2day