Oprava kanalizácie ZŠ Gessayova 2, Bratislava, STOKA „B“, trasa pri pavilóne B1

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania /2019/RVO
Predmet Oprava kanalizácie ZŠ Gessayova 2, Bratislava, STOKA „B“, trasa pri pavilóne B1
Celková suma 30 000€ s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.07.2019
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 25.07.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day