Striekací systém s príslušenstvom

Názov MEDIA SK, s.r.o.
IČO 35 926 601
Adresa Púpavová 26, 841 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8421/2019/RVO
Predmet Striekací systém s príslušenstvom
Celková suma 14 210,04€ s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.09.2019
Poznámka
Predloženia ponuky 23.09.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day