Zabezpečenie repasácie, kompletnej montáže, servisu a priebežnej údržby, demontáže a následného uskladnenia prvkov vianočného osvetlenia a revíziu nosných lán prevesov na sezónu 2019-2020 v mestskej časti Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 9346/2019/RVO
Predmet Zabezpečenie repasácie, kompletnej montáže, servisu a priebežnej údržby, demontáže a následného uskladnenia prvkov vianočného osvetlenia a revíziu nosných lán prevesov na sezónu 2019-2020 v mestskej časti Bratislava – Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predloženia ponuky 06.11.2019 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day