Južné mesto – Zóna C0 – 1.etapa, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka – SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

web od 2day