„Južné Mesto-zóna B1, Bratislava-Petržalka“ – SO 07 Komunikácie a spevnené plochy ( časť pri bytovom dome SO-05, B.II., vetva B1-G)

web od 2day