Strip Mall – Panónska cesta – Južné mesto – zóna A – Bratislava-Petržalka“, SO 201 Areálové komunikácie, parkoviská a spevnené plochy

web od 2day