Dôležité odkazy

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

– Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Ministerstvo zdravotníctva SR: KORONAVÍRUS COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe TU.

– Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu TU.

Všetky aktuality opatrenia a informácie uvádza stránka Úradu verejného zdravotníctva SR

Stránka hl. mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

– Oznam pre školy (riaditeľky a riaditeľov) v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vydalo aj Oddelenie školstva MČ Bratislava-Petržalka TU a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR TU.

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus? Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

web od 2day