Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov na návrh stavebníka Einpark Rezidencia, a. s., a stavebných objektov na návrh stavebníka Einpark Office, a.s. v k.ú. Petržalka

web od 2day