Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú súčasťou stavby Južné mesto – Zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava – Petržalka

web od 2day