Zasadnutie zo dňa 23. júna 2020

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
23. júna 2020 o 9.00 h
v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava

web od 2day