Rozhodnutie povoľuje stavbu – Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie mestskou časťou Bratislava-Petržalka č. 7099/2018/10-UKSP/Br-31 zo dňa 18. 10. 2018, právoplatné dňa 17. 05. 2019

web od 2day