Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu, Antolská ul., Bratislava – zaslanie správy o hodnotení o navrhovanej činnosti

V elektronickej podobe je správa k nahliadnutiu na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technologicka-stanica-pre-zhodnocovanie-zdravotnickeho-nebezpecneho-od

web od 2day