Farba na vodorovné dopravné značenie – II

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Farba na vodorovné dopravné značenie – II“
Celková suma max. do 37.220,00 € bez DPH /44.664 € s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 44811000-8 – Farba na vozovku, 44832200-3 – Riedidlá, 34922110-0 – Sklené guličky na označovanie vozovky
Predloženia ponuky najneskôr do 29.09.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day