Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: Kopčianska JUH – stavba V, Polyfunkčná obytná zóna – sektor B, Kopčianska ul., Bratislava – Petržalka

web od 2day