Územné rozhodnutie o využívaní územia spolu s umiestnením stavby na ňom, ktorým určuje nové využívanie územia na pozemkoch register „C“ parc. č. 5869/1, 2 a 5870, 5871 (register „E“ parc. č. 4854) k. ú. Petržalka na zriadenie športových aktivít – tenisové kurty, cvičné odpalisko a kúpalisko s názvom „Areál voľného času Vojenský dvor“, Bratislava-Petržalka

Územné rozhodnutie o využívaní územia spolu s umiestnením stavby na ňom, ktorým určuje nové využívanie územia na pozemkoch register „C“ parc. č. 5869/1, 2 a 5870, 5871 (register „E“ parc. č. 4854) k. ú. Petržalka na zriadenie športových aktivít – tenisové kurty, cvičné odpalisko a kúpalisko s názvom „Areál voľného času Vojenský dvor“, Bratislava-Petržalka.

web od 2day