Doplnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor v katastrálnom území Petržalka

web od 2day