Petržalské parkoviská budú opäť zaregulované. Ešte dva týždne parkujú všetci zadarmo

Obyvatelia aj návštevníci najväčšej mestskej časti si pripomínajú, ako funguje parkovanie bez parkovacej politiky.

Pravidlá parkovania budú v Petržalke znovu platné. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na piatkovom mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, na ktorom schválili nové všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (VZN) na území mestskej časti.

Pravidlá parkovacieho systému znovu nadobudnú platnosť 15 dní od schválenia nového VZN, čo reálne znamená od nedele 23. mája 2021. Do soboty polnoci  môžu návštevníci Petržalky parkovať aj na už zaregulovaných, takzvaných modrých parkoviskách, úplne zadarmo.

Platnosť VZN o dočasnom parkovaní sa pozastavila koncom apríla, čo znamená, že asi tri týždne sú petržalské parkoviská všetkým k dispozícii bezplatne.

Dôvodom bol predpoklad mestskej časti, že celomestská parkovacia politika odštartuje podľa plánu, teda v januári 2021 a platnosť jej VZN tak bude dostatočná, čo sa ale nestalo.

„Na dočasné pozastavenie pravidiel parkovacieho systému na území Petržalky, samozrejme, berieme ohľad. Kontroly vozidiel i prípadné pokutovanie ich majiteľov sú až do dňa účinnosti nového VZN rovnako pozastavené. A platí to aj pre platby, ktoré momentálne tiež nevyberáme,“ uviedol na zasadnutí starosta Petržalky Ján Hrčka.

Znenie schváleného VZN ostáva nezmenené, teda zahŕňa prísnejšie pravidlá parkovania platné od 1. januára 2021, ktoré mestská časť zaviedla na svojom území tak pre rezidentov ako aj návštevníkov.

Medzi nimi je napríklad zredukovanie počtu vozidiel rezidentov na dve na osobu a tri na domácnosť, obmedzenie dĺžky vozidla na maximálne 5,4 metra či pridelenie návštevníckych hodín rezidentom podľa počtu vlastnených vozidiel.

Striktné podmienky platia od januára aj pre všetkých návštevníkov. Regulované parkoviská sú pre nich spoplatnené nepretržite 24 hodín, sedem dni v týždni sumou jedno euro za každú začatú hodinu parkovania.

Návrh nového materiálu podporili 26 poslanci, traja boli proti a dvaja sa hlasovania zdržali.

„Ďakujem všetkým kolegom, ktorí hlasovali v prospech nového VZN, vďaka čomu môže Petržalka pokračovať v nastavenej a funkčnej parkovacej politike aj ďalej a čo najskôr,“ uzavrel starosta Hrčka.

web od 2day