Rozhodnutie – stavebné povolenie SO 44.4.2 Vonkajšie osvetlenie zóny B – km 0,227 – 0,0 SO 44.5.1 Vonkajšie osvetlenie zóny B – km 0,0 – 0,538 stavebné objekty sú súčasťou stavby „JUŽNÉ MESTO – BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“ v zóne B – 3. etapa

web od 2day