SP na stavebné objekty, ktoré sú súčasťou stavby – KOPČIANSKA-JUH, IV. stavba – Komunikácia západnej rozvojovej osi, Kopčianska ul.

web od 2day