Veľké športové kluby môžu žiadať o dotácie na rok 2022

Petržalka vyzýva jej najväčšie športové kluby, aby do 15. novembra predložili žiadosti o dotácie na rok 2022.

V tomto roku najväčšia mestská časť cez jednu zo schém podpory rozdelila viac ako 186-tisíc pre 10 najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, hádzanej, behu, karate či tancu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka každoročne v rámci podpory športu prerozdeľuje aj dotácie na činnosť veľkých športových klubov z územia jej samosprávy na základe ich žiadostí.

V roku 2021 poskytla na tento účel viac ako 186-tisíc eur pre desiatku z nich.

Mnohé z klubov dosahujú viditeľné úspechy na domácej aj zahraničnej pôde a vychovávajú úspešných športovcov, medzi nimi napríklad Barboru Mokošovú z Gymnastického centra Bratislava, ktorá reprezentovala Slovensko aj na tohtoročnej olympiáde v Tokiu.

„Veľmi ma teší, že našu mestskú časť reprezentujú petržalské športové kluby v rôznych športových odvetviach, akým je karate, futbal, hokej, atletika, basketbal, hádzaná či gymnastika. Týmto im chcem poďakovať za to, že sa starajú o petržalskú mládež, športoviská, ihriská a blahoželám im k ich tohtoročným úspechom,” povedal starosta Petržalky Ján Hrčka.

Pre rok 2022 majú tie najväčšie petržalské športové kluby možnosť podávať žiadosti presne mesiac, a to od 15. októbra do 15. novembra 2021. S povinnými prílohami ich môžu samospráve posielať iba elektronicky cez portál PETRZALKA.egrant.sk

Úspešní žiadatelia budú mestskej časti povinní vykonať elektronicky aj vyúčtovanie dotácie a predložiť jej plán činnosti a rozvoja športového klubu. Podrobné informácie nájdu na webovej stránke Petržalky alebo vo všeobecne záväznom nariadení č. 7 z roku 2020.

Percento z daní, rozhodujú poslanci

Mestská časť každoročne vyčlení na účely poskytovania dotácií z rozpočtu 1 % z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.

Dotácie je možné poskytnúť najmä na účely podpory účasti talentovaných športovcov na regionálnych, celoslovenských či medzinárodných súťažiach a na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členov klubu.

 

Žiadosti o dotácie posudzuje vecne príslušný útvar miestneho úradu mestskej časti a Komisia športu miestneho zastupiteľstva. Finálne rozhodnutie o poskytnutí dotácie majú miestni poslanci.

Podmienky pre žiadateľov

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi za podmienky, že pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť.

Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku 5 až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili v súťaži organizovanej pod príslušným národným zväzom, pričom minimálne 20% z členskej základne má trvalý pobyt v mestskej časti.

V prípade kolektívnych športov, členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný národný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach musí byť počet členov minimálne 50. Dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Petržalky je minimálne dva roky.

V r. 2021 Petržalka podporila 10 najväčších športových klubov: FC Petržalka, Gymnastické centrum, Hokejový klub Petržalka 2010, Klub modernej gymnastiky DANUBIA, MŠK Iskra Petržalka, Run For Fun, Športový klub polície – hádzanársky oddiel, Školský športový klub BSC Bratislava, ŠŠK Karate a ŠK Juventa Bratislava.

web od 2day