Rozhodnutie povoľuje zmenu časti stavby pred dokončením: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor v katastrálnom území Petržalka

web od 2day