Režim očkovaní, prekonaní a vstup do materských škôl v Petržalke

Pandémia, očkovanie a zodpovednosť. Alebo, prečo nemôžem svoje dieťa odprevadiť až do budovy materskej školy?

Aj to je jedna z častých otázok, ktorá v poslednej dobe trápi časť obyvateľov Petržalky. Najmä tých neočkovaných. Nuž, odpoveď je pomerne prostá. Naše oddelenie školstva okrem iného zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti. Školské zariadenia spadajúce do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka sa preto musia riadiť platnou legislatívou. A teda aj Usmernením k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Riaditelia nielen našich materských škôl tiež v zmysle vyhlášky č. 306/2021 Z. z. o materskej škole zodpovedajú za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie.

V ľudskej reči to znamená, že podľa Školského semaforu a uvedeného usmernenia ministra školstva Branislava Gröhlinga je vstup cudzím osobám, čítajte aj rodičom detí, do priestorov školy a školského zariadenia aktuálne povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) a so súhlasom riaditeľa.

V prípade, že ste sa ocitli v podobnej situácii, v mene našej samosprávy vás prosíme o rešpektovanie aktuálnych pravidiel. Ubezpečujeme vás, že naši zamestnanci v materských školách sú profesionáli a usilovne pracujú na tom, aby boli vaše deti s nimi v bezpečí. A pri tejto príležitosti opäť vyzývame stále nezaočkovaných sprievodcov detí, ktorí sa zaočkovať môžu, aby tak urobili.

Veď aj tretia vlna pandémie ukazuje, že práve kolektívna imunita je základom návratu k normálnemu životu. A teda i k obyčajnému sprevádzaniu vašich ratolestí do našich škôl. Ďakujeme za spolupatričnosť a pochopenie.

#zdravapetrzalka

web od 2day