Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Nakladanie s odpadom, zneškodnenie a likvidácia odpadov a ich odber, odvoz, prenájom kontajnerov

Vážení záujemcovia/uchádzači, verejný obstarávateľ súťaž „Nakladanie s odpadom, zneškodnenie a likvidácia odpadov a ich odber, odvoz, prenájom kontajnerov“ v súlade s § 57 ods. 2 ZVO verejné obstarávanie na danú zákazku ruší.

Dôvody zahŕňa znenie § 57 ods. 2 ZVO.

Verejné obstarávanie bude predmetom nového uverejnenia; realizované bude pravdepodobne formou EKS.

 

web od 2day