Rozhodnutie povoľuje stavebný objekt: SO 11.01 Distribučné rozvody NN, ktorý je súčasťou stavby „POLYFUNKČNÝ KOMPLEX MUCHOVO NÁMESTIE, Muchovo námestie, Bratislava – Petržalka

web od 2day