Petržalka osádza viac ako 1100 nových smetných košov. Vandali z prvej várky poškodili a zničili viac ako 50

Mestská časť pokračuje vo výmene pôvodných nádob na odpad za objemnejšie, krajšie a najmä funkčnejšie. Niektorí ľudia si však investíciu nevážia.

V Petržalke sa nachádza zhruba 730 košov na drobný komunálny odpad. Začiatkom jari odštartovala miestna samospráva ich hromadnú výmenu za nové v snahe predísť hromadeniu odpadkov a zefektívniť ich každodenné vyprázdňovanie.

K tomuto rozhodnutiu dospela aj na základe opakujúcich sa sťažností od obyvateľov, ktorí poukazovali najmä na malú kapacitu smetných nádob a neporiadok v ich okolí spôsobený vtáctvom.

Nový typ koša je nielen funkčnejší, ale vďaka svojej váhe – 150 kilogramov – aj odolnejší voči vonkajším vplyvom.

Výhodou je i jeho násobne väčší objem, ktorý sa z pôvodných asi 30 litrov zvýšil na približne 70 litrov.

Moderný dizajn s vrchným krytom zase chráni ich obsah proti náletom vrán a iného druhu vtáctva, ale aj proti občanom, ktorí by do nich chceli ukladať zmesový komunálny odpad.

Kvalitnejšie a dizajnovo atraktívnejšie smetné koše osádzajú pracovníci údržby, ktorým sa doteraz podarilo inštalovať už viac ako 450 kusov, čo je zhruba tretina z celkového plánovaného počtu.

Prioritne boli umiestnené na niektorých námestiach, pri Veľkom a Malom Draždiaku, pri Chorvátskom ramene, v Starom háji i v miestnej časti Lúky, ktorá patrí k najrozsiahlejším lokalitám Petržalky. V súčasnosti stále prebieha výmena košov v lokalite Háje a Dvory.

 

Nemajú zábrany

 

Za posledné týždne zaznamenala mestská časť početné útoky vandalov práve na nové smetné koše, na ktorých sa vybúrili rôznymi spôsobmi.

Pri ich vysýpaní narážajú zamestnanci údržby najmä na grafiti, ktoré umenie zďaleka nepripomínajú. Častým úkazom sú aj preplnené nádoby vrecami zmesového komunálneho odpadu patriaceho do kontajnerov, zhodené koše na zemi či také, ktoré majú demontované poklopy.

Prejavy vandalizmu si mestská časť nevie vysvetliť.

„Mrzí ma, že práve smetné koše sa nestretli u niektorých ľudí s pochopením a že nemôžu slúžiť účelu, pre ktorý sú vymieňané, nehovoriac o tom, koľko námahy vynaložili kolegovia na ich osadenie a že škody musíme teraz odstraňovať na vlastné náklady,” konštatuje smutne zástupkyňa starostu Petržalky Iveta Jančoková, ktorá dodáva, že koše vyrobené z kameniny sú ťažké, a preto ich je možné osádzať len za pomoci ťažkej techniky.

„Poškodzovanie cudzej veci je trestným činom, preto chcem všetkých obyvateľov a návštevníkov poprosiť o súčinnosť pri nahlasovaní podobných prípadov členom mestskej polície,” vyzýva vicestarostka skôr, ako dôjde k páchaniu väčších škôd.

 

 

 

Ničia aj špakomaty

 

Vlani samospráva osádzala aj smetné koše pre fajčiarov, takzvané špakomaty. Koše na cigaretové ohorky boli v rámci pilotného projektu inštalované na viacerých miestach v Petržalke, no najmä pri frekventovaných dopravných uzloch na Bosákovej, Farského, Osuského ulici a Ovsištskom námestí.

Cieľom projektu bolo motivovať fajčiarov, aby odhodili ohorok do koša a zbaviť ich zlozvyku odhadzovania ohorkov na zem. Aj tieto koše sa však stretli s nepochopením a vzhľadom na častý vandalizmus boli viaceré odstránené.

„Momentálne spolupracujeme na možnosti osadenia ďalších špakomatov spoločne s Petržalským mládežníckym parlamentom, ktorý by sa rád tejto téme ďalej venoval a dúfame, že si tento sociálny experiment nájde opätovne svojich fanúšikov,” uzatvára vedúca referátu čistoty a poriadku miestneho úradu Tatiana Stanová.

web od 2day