Petržalka sa opäť zazelenala

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa s vervou pustili do práce a vyzbierali všetky odpadky.

Hoci sa naša samospráva snaží Petržalku neustále zveľaďovať tak, aby bola skutočne zelená a krásna, stále v jej zákutiach nachádzame množstvo odpadu.

Túto skutočnosť sa presne pred týždňom v sobotu 23. apríla pokúsili zmeniť viacerí Petržalčania i milovníci našej mestskej časti, ktorí spojili sily, aby v rámci dvoch zelených akcií vyčistili svoje okolie.

Tá prvá sa konala pod záštitou vodákov z VK Dunajčík, ktorej účastníci si mákli v najviac zamorenej lokalite medzi Tyršovým nábrežím a Prístavným mostom, čím doslova odbremenili breh Dunaja od voľne povaľujúcich sa smetí a rôznych harabúrd.

Druhej akcie sa chopil náš Petržalský mládežnícky parlament, ktorý sa spoločne s iniciatívou Za krajšiu Petržalku rozhodol vyčistiť najväčšiu čiernu skládku v našej mestskej časti na Kaukazskej ulici.

Do oboch aktivít sa zapojil i Miestny úrad Petržalka, konkrétne referát zelene a dobrovoľníkom poskytol vrecia na odpad a hygienické rukavice. Petržalskí makači z oddelenia správy verejných priestranstiev sa zase postarali o pristavenie veľkokapacitných kontajnerov a následný odvoz vyzbieraného odpadu.

ĎAKUJEME všetkým účastníkom, vďaka ktorým naša planéta opäť o čosi pookriala. Už teraz sa tešíme na ďalšie zelené akcie nielen v našej mestskej časti. A nezabudnite, že Svetový deň Zeme si môžeme pripomínať počas celého roka. Pretože každý jeden zdvihnutý papierik zo zeme sa počíta.

#zelenapetrzalka

web od 2day